นโยบายการคืนเงิน

ขอบคุณที่สนับสนุนพวกเรา @ Klackz Krypt
หากคุณไม่พอใจกับการซื้อของคุณ เรายินดีที่จะแก้ไขข้อพิพาท!

นโยบายการคืนสินค้า

สินค้าทั้งหมดที่ขายไม่สามารถคืน/ขอคืนเงินได้อย่างชัดเจนในสต็อกและสินค้าที่ซื้อเป็นกลุ่ม/สั่งจองล่วงหน้า เว้นแต่จะมีการขอยกเลิกก่อนสิ้นสุดระยะเวลาซื้อแบบกลุ่ม/สั่งจองล่วงหน้า

นโยบายการแลกเปลี่ยน

หากผลิตภัณฑ์ของคุณมีข้อบกพร่องเมื่อมาถึง คุณสามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้ทางอีเมลพร้อมแนบหลักฐาน หากหลักฐานถูกต้อง เราจะจัดให้มีการแลกเปลี่ยนโดยเร็วที่สุด หากทั้งสองฝ่ายถือว่ากระบวนการแลกเปลี่ยนมีราคาแพงเกินไป (สาเหตุหลักมาจากค่าธรรมเนียมการจัดส่ง) อาจมีการขอคืนเงินหากทั้งสองฝ่ายตกลงกัน ในกรณีอื่นจะทำการแลกเปลี่ยน

นโยบายการคืนเงิน

หากทั้งสองฝ่ายถือว่าการแลกเปลี่ยนนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไป การคืนเงินจะได้รับการยอมรับและดำเนินการ

หากได้รับการอนุมัติ เราจะดำเนินการคืนเงินไปยังวิธีการชำระเงินเดิมของคุณ คุณจะได้รับเงินคืนภายในจำนวนวัน ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้ออกบัตรและระยะเวลาดำเนินการของธนาคาร

เงื่อนไขการจัดส่ง

ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าขนส่งสำหรับการส่งคืนสินค้า ในขณะที่เรา (ผู้ขาย) จะต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งสำหรับการส่งสินค้าเปลี่ยนทดแทน ค่าจัดส่งไม่สามารถคืนเงินได้ หากคุณได้รับเงินคืน ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนจะถูกหักออกจากเงินคืนของคุณ

โปรดติดต่อเราหากมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการคืนสินค้า

หมายเหตุ : ที่อยู่สำหรับคืนสินค้า (มาเลเซีย / ไทย) จะได้รับในระหว่างขั้นตอนการคืนสินค้าและการคืนเงิน