การคืนสินค้าและการคืนเงิน

ขอบคุณที่สนับสนุนพวกเรา @ Klackz Krypt 
หากคุณไม่พอใจกับการซื้อของคุณ เรายินดีที่จะแก้ไขข้อพิพาท!

 

นโยบายการคืนสินค้า

สินค้าทั้งหมดที่ขายแล้วไม่สามารถคืน/ขอคืนเงินได้ ทั้งแบบมีในสต็อกและแบบกลุ่ม/สั่งจองล่วงหน้า เว้นแต่จะมีคำขอยกเลิกก่อนสิ้นสุดช่วงซื้อแบบกลุ่ม/สั่งจองล่วงหน้า

นโยบายการแลกเปลี่ยน

หากผลิตภัณฑ์ของคุณมีข้อบกพร่องเมื่อมาถึง คุณสามารถขอเปลี่ยนผ่านอีเมลพร้อมแนบหลักฐาน หากหลักฐานถูกต้อง เราจะจัดให้มีการแลกเปลี่ยนโดยเร็วที่สุด หากทั้งสองฝ่ายถือว่ากระบวนการแลกเปลี่ยนมีราคาแพงเกินไป (สาเหตุหลักมาจากค่าธรรมเนียมการจัดส่ง) อาจมีการขอเงินคืนหากทั้งสองฝ่ายตกลงกัน ในกรณีอื่นจะทำการแลกเปลี่ยน

นโยบายการคืนเงิน

หากทั้งสองฝ่ายถือว่าการแลกเปลี่ยนนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไป การคืนเงินจะได้รับการยอมรับและดำเนินการ

หากได้รับการอนุมัติ เราจะดำเนินการคืนเงินไปยังวิธีการชำระเงินเดิมของคุณ คุณจะได้รับเงินคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้ออกบัตรและระยะเวลาดำเนินการของธนาคาร

เงื่อนไขการจัดส่ง

ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าจัดส่งสำหรับการคืนสินค้า ในขณะที่เรา (ผู้ขาย) จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสำหรับการส่งสินค้าเปลี่ยนทดแทน ค่าจัดส่งไม่สามารถคืนเงินได้ หากคุณได้รับเงินคืน ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนจะถูกหักออกจากเงินคืนของคุณ

โปรดติดต่อเราหากมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการคืนสินค้า

 

หมายเหตุ : ที่อยู่สำหรับคืนสินค้า (มาเลเซีย / ไทย) จะได้รับในระหว่างขั้นตอนการคืนสินค้าและการคืนเงิน